Informatie

Wie zijn wij?

Welk gebied?

Utrecht-West

Wie zijn wij?

Dit initiatief wordt uitgevoerd door DICO Breedband B.V. in samenwerking met een groep ambassadeurs en vrijwilligers in de buitengebieden van de verschillende gemeenten van Utrecht-West in opdracht van programmabureau Utrecht-West en in samenwerking met de provincie Utrecht.

Programmabureau Utrecht-West voert allerlei programma’s uit om onder meer het platteland vitaal te houden en de leefbaarheid van kleine kernen en het buitengebied te versterken. Dit doen wij samen met onze partners en eenieder die zich aangesproken en betrokken voelt. Zo kunnen we veel bereiken in Utrecht-West. Zowel in de gehele streek als in de lokale kernen en polders. U kunt over het onderwerp snel internet buitengebied ook informatie vinden op http://snelinternetutrecht-west.nl/

DICO Breedband B.V. is opgericht door Sjouke van Dijk en Henk Jan Witteveen. Beide hebben veel ervaring met het begeleiden van projecten op het gebied van snel internet in de buitengebieden. DICO beschikt over ervaring en kennis op het gebied van techniek, organisatie, financiering, marketing en communicatie die nodig is om snel internet in het buitengebied mogelijk te maken. DICO Breedband heeft uit eigen ervaring kennis van de snelheid van internet in de buitengebieden.
Zo begeleidt DICO Breedband inmiddels vele gemeenten op het gebied van snel internet trajecten.

 

Welk gebied?

Ons initiatief richt zich op alle buitengebieden van Utrecht-West in de gemeenten Woerden, Oudewater, IJsselstein, Nieuwegein en Utrecht. Na de zomer van 2017 zullen de bij de volgende groep van gemeenten de interesse gepeild gaan worden. Dit zijn Vianen, Leerdam en Zederik.

Wat hoort tot dat gebied: overal waar geen Ziggo of Rekam aanwezig is, dat wil zeggen waar geen kabelaansluiting of glasvezel in het huis aanwezig is.

Wat hoort niet tot het buitengebied in onze definitie: daar waar Ziggo al een kabelaansluiting heeft in een woning of bedrijf en waar u een dienst kan krijgen die een hogere snelheid biedt dan 30 Megabits per seconde.

Voor dit initiatief werken wij inmiddels met ambassadeurs voor de diverse gebieden maar wij kunnen altijd nieuwe ambassadeurs gebruiken. U kunt zich hier aanmelden.

ONZE AMBASSADEURS

 

Utrecht-West

Glasvezel buitengebied

Wat betaalt u voor een aansluiting?

Wat krijgt u meer dan dat u nu heeft?

Wat betaalt u voor een aansluiting?

Wat kost u dit?

De inschrijving voor deze interessepeiling kost u niets.

Als u uiteindelijk een abonnement neemt en de dienst geleverd heeft gekregen gaat het volgende gelden.

2 –  U betaalt de prijs van een normaal abonnement met TV, internet en telefonie zoals dat betaald wordt in de kernen, naar verwachting tussen de € 47 en € 53 per maand, vermeerderd met een vastrecht, van naar wij streven € 12,50 per maand, maar met een maximum van € 17,50 per maand. De definitieve prijs wordt bepaald door de partij die de glasvezel zal aanleggen. Verschillende partijen hanteren verschillende prijzen maar de prijs zal niet onder € 12,50 vastrecht per maand uitkomen. Er zullen, afhankelijk van de aanleggende partij, eventueel eenmalige aansluitkosten worden gerekend. Als u zich later inschrijft zullen er zeker hoge tot zeer hoge aansluitkosten krijgen. Hier vindt u daar meer informatie over.

Website-design-Versie-6_07

Wat krijgt u meer dan dat u nu heeft?

Supersnel internet met zowel een supersnelle download- als uploadsnelheid. U kunt kiezen voor abonnementen die in de regel starten met 50 Mb/s down- en uploadsnelheid oplopend tot abonnementen tot 500 Mb/s down- en uploadsnelheid of hoger.

Interactieve televisie in HD, en straks 4K, programma’s opnemen in de cloud en andere moderne online-diensten zoals Netflix, Pathé Thuis en Videoland. Daarnaast komen steeds meer nieuwe diensten op de markt zoals virtual reality, nieuwe 3D-technieken maar ook ‘smart home’ diensten voor het beveiligen en automatiseren van je huis, bedrijf en je dieren zoals camera- bewaking met HD-kwaliteit.

 

Betaalt u dan meer?

Dat hangt erg af van uw huidige situatie maar in de regel gaat u niet veel meer betalen dan uw huidige abonnementen.

U betaalt weliswaar een vastrecht bovenop het standaard abonnementsgeld, zoals die bij de gangbare dienstaanbieders op de websites staan, maar omdat u nu meestal gescheiden abonnementen heeft voor TV (Digitenne, CanalDigitaal) en internet / telefonie (meestal langzaam DSL), is uw nieuwe situatie in het algemeen niet duurder. Zeker als u een alternatieve internetoplossing heeft geregeld voor woning of bedrijf, bijvoorbeeld met 4G of satelliet, zult u veel goedkoper uit zijn.

55%
Hier staan wij

Waar staan wij met het initiatief?

Waar staan wij met het initiatief?

Het initiatief kent 2 momenten die belangrijk zijn voor de volgende stap:

1. Het moment dat we 60% halen met de registratie van de belangstelling voor de AANLEG van het glasvezel
2. Het moment dat we 60% halen met de registratie van de inschrijvingen voor de DIENSTEN (TV, internet abonnementen) van een service provider
Alleen als we op beide momenten 60% halen, zal er glasvezel aangelegd worden.

De aanleg start zodra we het tweede moment van 60% bereikt hebben. Tussen de eerste registratie van belangstelling en de zogenaamde finale vraagbundeling (van de diensten) zit een relatief lange periode van minimaal 6 tot 8 maanden. In deze periode gaat de aanleggende partij vergunningen regelen bij het waterschap, gemeente en andere partijen. Zie hier voor detail-informatie.

In het onderstaande overzicht kunt u per gemeente in Utrecht-West zien waar we staan met de eerste fase. Dit overzicht wordt elke 2 tot 3 dagen ververst.

 

Oudewater

74%

Woerden

74%

IJsselstein

69%

Nieuwegein

69%

Utrecht

60%

Vianen

0%

Leerdam

0%

Zederik

0%

Glasvezel buitengebied

Wat is snel internet?

Wat is snel internet?

Wij spreken hier van snel internet als je dezelfde snelheid kan halen als wat Ziggo biedt in de dorpskernen. Momenteel is dat tot 200 Megabit per seconde downloadsnelheid.

Maar wat heeft een modern huishouden of bedrijf eigenlijk nodig, hoe snel moet het internet zijn?

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een modern gezin van 3 a 4 personen ongeveer 30 tot 50 Megabit per seconde nodig heeft voor al het internet gebruik (browsen, online gamen, YouTube en inclusief gewone TV via dezelfde verbinding). De verwachting is dat dit elk jaar ongeveer met 10 tot 15% zal toenemen. Daarmee is de verwachting dat een modern gezin in 2020 rond de 120 tot 160 Megabit per seconde nodig zal hebben.

Het internet dat wij voor ogen hebben in de buitengebieden zal toekomstvast glasvezel zijn. Technisch gesproken kan over glasvezel enorm veel data verkeer getransporteerd worden tot vele Gigabits per seconde. Op dit moment worden meestal internetabonnementen aangeboden met een snelheid van 50 Mbps download en upload tot 500 Mbps download en upload.

Het Europese beleid

De Europese Unie heeft de ambitie vastgelegd dat uiterlijk in 2020 iedereen in Europa toegang moet hebben tot breedband-internet. Dat internet zal een minimale snelheid moeten hebben van 30 Mbps en van de helft van de aansluitingen wordt verwacht dat deze 100 Mbps kan halen.  Op dit moment ligt er bij de Europese Commissie een voorstel met een ambitie om dit in 2025 naar 100 Mbps te brengen voor ieder huishouden. Klik hier voor meer informatie. Hoewel het grootste deel van Nederland al ruimschoots aan de doelstelling voldoet, benadrukt dit de situatie van de buitengebieden: met de aanleg van glasvezel doen we in ieder geval weer mee met de rest van Nederland en maken we onze omgeving weer leefbaar.

Hoe ziet het initiatief 'snel internet buitengebieden' in Utrecht-West eruit?

Wanneer hebben we snel internet ?

Hoe ziet het initiatief 'snel internet buitengebieden' in Utrecht-West eruit?

Snel internet in de buitengebieden in de gemeenten van Utrecht-West is een project dat ongeveer 2 tot 2,5 jaar duurt en dat bestaat uit een aantal fases. In 2 van deze fases moeten we een belangrijke mijlpaal halen, namelijk 60% van de huishoudens en bedrijven moeten zich aansluiten bij het initiatief en later inschrijven bij een dienstaanbieder.

Hoe zit het initiatief er nu in de praktijk ongeveer uit in fases, inclusief de tijdsverdeling hiervan?breedband buitengebied

  • Fase 1 - Interessepeiling
  • In fase 1 wordt het initiatief ontwikkeld, de website gemaakt en bewoners gevraagd om ons te ondersteunen en gebied-specifieke campagnes op te zetten. Deze campagne die via alle media zal lopen heeft maar 1 doel: Dat 60% van de bewoners zijn interesse toont door zich in te schrijven via deze website en andere buitengebied bewoners motiveert om zich ook in te schrijven.

  • Fase 2 - Bepalen aanleggende partij
  • In fase 2, die pas start nadat 60% van de bewoners zich heeft ingeschreven, wordt er gesproken met partijen die kunnen aanleggen en daarbij wordt de beste partij voor ons gebied gekozen.

  • Fase 3 - Voorbereiding dienstaanbieders en aanleggende partij
  • In fase 3 gaat de glasvezel aanleggende partij alles regelen: ontwerp maken, vergunningen, aannemers, financiering, dienstenaanbieders en alle overige planbare zaken.

  • Fase 4 - Vraagbundeling
  • In fase 4 moet weer door ons als bewoners een mijlpaal gehaald worden. 60% van de bewoners van de buitengebieden moet zich inschrijven bij een dienstenaanbieder. Dit zal gepaard gaan met informatiesessies, waarbij de dienstaanbieders zich zullen presenteren op diverse locaties in onze gemeente en wij uitgebreide voorlichtingssessies gaan houden. Zodra we de grens van 60% inschrijving gepasseerd zijn, zullen de voorbereidingen voor aanleg starten.

  • Fase 5 -Voorbereiding, aanleg en levering diensten
  • In fase 5 gaat de aanleg van het glasvezelnetwerk plaatsvinden en zal de levering van de diensten aan de bewoners en bedrijven starten. Eerst zal de aannemer ongeveer 3 maanden nodig hebben om zich voorbereiden. Daarna zal de aanleg starten. Sommigen van ons zullen al na paar weken na de start aangesloten worden, de laatsten na ongeveer 3 tot 4 maanden.

Wanneer hebben we snel internet ?

Als bewoners en bedrijven zich uiteindelijk twee keer inschrijven en we halen beide keren de norm van 60%, bij registratie en bij de daadwerkelijk aanmelding voor het afnemen van diensten, dan zal het vanaf dat moment, dus vanaf het einde van fase 4 nog ongeveer 6 maanden duren voordat iedereen snel internet heeft in het buitengebied. De totale doorlooptijd vanaf het begin van fase 1 tot en met de aanleg geschat op 24 – 27 maanden

Welke oorzaken kunnen de doorlooptijd beïnvloeden?

Allereerst wordt een deel van de doorlooptijd bepaald door hoe snel we bewoners en bedrijven mee kunnen krijgen om zich via deze website in te schrijven. Hoe sneller we de 60% norm halen hoe sneller we snel internet in het buitengebied hebben.

Daarnaast wordt de snelheid in hoge mate bepaald door de aanleggende partij. Hoeveel lopende projecten heeft deze omhanden en welke capaciteit is beschikbaar.

Bij een strenge winter met veel vorst in de grond kan er niet worden gegraven totdat de vorst weg is en er weer gegraven kan worden.

Op bepaalde momenten in het jaar mag er ook niet bij of in de buurt van dijken gegraven worden.

Daar waar er over boerenland gegaan moet worden, kan het zijn dat er eerst geoogst moet zijn.

Normaal duurt het bij een gemeente ongeveer 8 weken voordat er een vergunning wordt afgegeven maar vergunningen van waterschap duren doorgaans langer en in of bij een spoordijk kan het zelfs tot 6 maanden of langer duren voordat er een vergunning wordt verleend.

 

Henny Ekelschot - Harmelen

Jan Bloemheuvel - Woerden

Harry de Wit - Harmelen

"Snel internet in buitengebied is noodzaak."

Paul van Miltenburg - Harmelen

"Techniek is mijn passie en probeer deze altijd als verlengstuk van ons leven te laten zijn. Daarom sta ik ook achter glasvezel kabel omdat deze techniek vele malen beter is dan het ouderwetse koper draadje. "

Jan Spruit - Harmelen

"Volgens mij moeten we voor een aanmelding van 100% gaan."

Aswin Boere - Oudewater

‘'Het Buitengebied digitaal toekomstbestendig maken.''

John Hoogland - Harmelen

"Weg met de schotels!"